Fiscaal Voordeel

 

Particulieren kunnen belastingvermindering krijgen indien ze nieuwe investeringen voor het beveiligen van hun woning laten uitvoeren door een erkende installateur.  De belastingvermindering geldt zowel voor eigenaars als huurders.  Ze kunnen 30% van de uitgaven met een maximumbedrag van 750 €  (geïndexeerd) inbrengen in hun belastingen.  Deze belastingvermindering geldt voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. 

 

Zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen kunnen een verhoogde investeringsaftrek krijgen voor het beveiligen van hun beroepslokalen.  Dit fiscaal voordeel bedraagt 21,5% van de totale kost van de investering.  Deze beroepskosten kunnen dus voor 120,5% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.  Sinds 1 januari 2009 geldt dit fiscaal voordeel ook voor bepaalde diensten.  Ze kunnen deze verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent deze nieuwe regeling kunt u steeds terecht op de website van de federale overheid.